Cum poți deveni membru

Cum poți deveni membru?

Poate dobândi calitatea de membru al Veterans Romania MC orice persoană fizică, care îşi declară sprijinul pentru atingerea scopului şi obiectivelor Veterans Romania MC și care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții: